Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 januari 2021.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Petra Demeyere (Filip Lagrou bv), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) verstrekt. Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw leeftijdsgroep

Waarom Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) gegevens nodig heeft

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) dienstverlening.

Hoe lang Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) gegevens bewaart

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) heeft hier geen invloed op.
Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) heeft Google geen toestemming gegeven om via Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petrademeyere27@gmail.com. Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Beveiligen

Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) op via petrademeyere27@gmail.com.

https://petrademeyere.be is een website van Petra Demeyere (Filip Lagrou bv).
Petra Demeyere (Filip Lagrou bv) is als volgt te bereiken:

Filip Lagrou bv
Petra Demeyere
Hanzestraat 27
8370 Blankenberge

Telefoon: 0473/739263
Email: petrademeyere27@gmail.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0898689162
rechtspersonenregister: Brugge